Aprils medlemsmöte

ULL ÄR GULL
Kerstin Paradis Gustavsson berättade om ullens historia, egenskaper och användningsområde. Mycket intressant diskussion om nutida användning av ull gentemot konstfiber.

Kerstin besökte VSU på medlemsmöte i april . Vårens sista medlemsmöte blir 16 maj och då besöker Andreas Lindqvist, före detta landskapsarkitekt mötet med temat växter i parker.

Rulla till toppen