Frågor och svar

Använd knappen Ny medlem eller Förnyat medlemskap på Hem-sidan.

Samma formulär används i båda fallen. Fyll i dina uppgifter och du kan sedan välja betalningssätt.

Tryck på knappen Anmälan på sidan Hem eller meny-alternativet Aktiviteter.
Du får nu upp sidan med alla kurser och andra aktiviteter. Markera raden med kursen eller aktiviteten du vill anmäla dig till och fyll i formulären.

När du har anmält dig ska du få en bekräftelse i din mejl.

Betala gör du efter att du fått antagningsbeskedet.

Rulla till toppen