GDPR

Dina personuppgifter är skyddade enligt en förordning från EU som heter GDPR (General data protection regulation).

Uppgifterna kommer att behandlas av registeransvarig inom styrelsen och kursledare hos Varbergs Senioruniversitet samt Folkuniversitetet i samband med ansökan om bidrag.
I övrigt lämnas inga uppgifter ut. Vi försöker också vara så restriktiva vi kan och bara samla in de uppgifter vi behöver för att kunna hantera vår verksamhet.

Vi är helt beroende av att ha en aktuell mejl-adress till dig så att du kan få aktuell information och är tacksamma för uppdateringar.

Du har rätt att gratis och när som helst, efter skriftligt undertecknad begäran ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter som finns om dig och hur vi behandlar dessa. Vi måste besvara dig inom en månad.

Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi har om dig. Om du meddelar oss att du inte samtycker till ovanstående villkor tolkar vi det som att du inte längre vill vara medlem.

Vi förbehåller oss rätten att behålla dina uppgifter även om du inte förnyar ditt medlemskap bland annat för att uppfylla lagkrav och av marknadsföringsskäl.

Rulla till toppen