MEDLEMSKAP

Förnyat medlemskap


Medlemsavgiften är 200 kronor för kalenderåret 2022 och betalas till vårt bankgiro eller Swishnummer vid årets början. Glöm inte att ange ditt namn och uppdatera dina adressuppgifter och andra data när du betalar avgiften. 

Många medlemmar i föreningen är en viktig förutsättning för att vi som förening ska kunna vara handlingskraftiga och erbjuda ett stort och varierande utbud av samvaro, kultur, kurser, föreläsningar och resor.

Medlemskap i Varbergs Senioruniversitet, VSU, krävs för deltagande i verksamheten.


Ny medlem


Till medlemskap är man berättigad från och med det år man fyller 55 eller är pensionär.
För att bli medlem ber vi dig göra din anmälan via formuläret nedan.

OBS! Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen (GDPR) och används enbart för att förmedla information till er om vår verksamhet.

ANMÄLAN FÖR NYTT MEDLEMSKAP

© Varbergs Senioruniversitet