MEDLEMSMÖTEN

Medlemsmöten våren 2023
Samvaro och information för medlemmarna. Fika ingår vid dessa möten.
Ingen anmälan behövs.

Medlemsmöte

Biblioteket - mycket mer än bara böcker.
Bibliotekarie Annelie Skyggeson informerar om
verksamheten, arrangemang, digital hjälp, e-böcker mm
Dessutom får vi boktips inför sommaren.
Vi bjuder också på fika.

Torsdagen den 11 maj 10.30-12.00

Plats:  LjuspunktenMedlemsmöte

Medlemsmötet den 30 mars gästades av Lisa Guppe från Räddningstjänsten Väst.
Vi fick lära oss att Räddningstjänsten Väst stödjer både Varbergs som Falkenbergs kommun i säkerhetsfrågor i allmänhet och specifikt krisberedskap som var dagens information. Vad vi ska ha i vår egna krislåda och hur mycket dricksvatten vi behöver ha i reserv hemma var en del av informationen. Flera intressanta frågor från oss medlemmar ställdes. Läs mer på Krisinformation.se

Torsdagen den 30 mars     GENOMFÖRD

Plats:  LjuspunktenMedlemsmöte 9 februari     GENOMFÖRD

Temat för medlemsmötet är Sjöräddningen i Bua. Henrik van Ginhoven kommer och presenterar verksamheten. Givetvis fikar vi tillsammans.
Sjöräddningssällskapet bildades 1907 och är en helt ideell organisation med 74 stationer som finns vid kusten och de stora insjöarna. 2400 frivilliga deltar i verksamheten och det finns 260 båtar och svävare. Intäkterna kommer från medlemsavgifter, donationer och gåvor. Ändamålen är att informera, att utveckla sjöräddningen, att tillhandahålla sjöräddning och andra humanitära insatser som tex sjuktransporter. Att förebygga är en viktig uppgift och ett led i detta är utbildning i sjövett och isvett i skolorna. Man har tagit fram en app för sjöväder och har också en podcast.

Sjöräddningsstationen i Bua startade 1907 och är den äldsta stationen som fortfarande är i drift. De flesta uppdragen sker från midsommar till augusti, men säsongen är längre i Bua då hummerfisket pågår till årets slut. Av de många uppdragen är det ca 10% som rör fara för liv. TIll Bua hör två räddningsbåtar, en svävare och ett miljöräddningssläp. Du kan läsa mer om sjöräddningsstationen i Bua här.

På Krisinformations hemsida kan man bland annat läsa att Sjöräddningen är med vid 90% av all sjöräddning i Sverige. Man kan också läsa om alla de instanser som samverkar. Läs mer här.

Vi tackar för ett mycket informativt och trevligt föredrag!
Årsmöte            GENOMFÖRD

Torsdagen 9 mars

Årsredovisningen presenterades.
Val av styrelse, valberedning och revisorer genomfördes.

Stadgeändring antogs enligt förslag.

© Varbergs Senioruniversitet