Medlemsbrev februari 2023

Nu är vi inne i februari och verksamheten är i full gång. Roligt att så många anmält sig till våra kurser och aktiviteter. Vi hoppas ni ska bli nöjda med dem.

Vårens program

Många utav vårens kurser har nu startat. Det är så trevligt att ni anmält er i så stor utsträckning att vi kunnat starta ett antal fullbokade kurser.
Till kursen VSU 2 English study circle var det dock för få som anmälde sig. Men vi vill ändå pusha lite extra för den eftersom vi vet att de som deltog i den förra terminen var mycket nöjda. Vi pausar den nu tills vidare Och hoppas att vi kan återkomma med en senare i vår. Kanske i en lite intensivare form med färre tillfällen. Ni som är intresserade kolla hemsidan och läs medlemsbreven så kommer information så småningom.

Obs! VSU 1 Engelska lätt konversation startar en vecka senare. Start är alltså den 9 februari.

Februari

Under februari är det lite glesare med aktiviteter. Det beror på att det då är sportlov. Både i vår region och i angränsande regioner. Vi tror att det då är många som gärna tar hand om sina barnbarn under dessa veckor. Men det finns ändå en del att delta i.

Torsdagen den 9 februari har vi medlemsmöte. Som vanligt på Ljuspunkten. OBS dock att tiden inte är den vanliga. Vi ses istället kl. 10.30. Detta beror på att det är konkurrens om lokalen. Temat för medlemsmötet är Sjöräddningen i Bua. Henrik Van Ginhoven kommer och presenterar verksamheten. Givetvis fikar vi tillsammans.

Du kan redan nu anmäla dig till det andra seminariet den 23 mars på Sparbanken med tema Ekonomi 65+.

Årsmöte

Det är dags för föreningens årsmöte. Här kommer kallelsen.

Årsmöte den 9 mars kl. 14.00 på Campus sal B130.
Varmt välkomna

Dagordning

1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordförande för mötet
3.   Val av sekreterare för mötet
4.   Val av två justerare som jämte ordförande justerar protokollet
5.   Frågan om mötets behöriga utlysande
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2022
7.   Revisorernas berättelse över 2022
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.   Fastställande av medlemsavgift för 2024
10.   Val av styrelse
   ordförande
   ledamöter
11.   Val av revisorer och revisorssuppleant
12.   Val av valberedning
13.   Stadgeändringar för andra gången
14.   Frågor väckta av styrelsen eller medlemmar
15.   Mötet avslutas.

Medlemmar kan anmäla frågor till mötet. Dessa ska vara anmälda till styrelsen senast två veckor före mötet.
Handlingar kommer att finnas på hemsidan senast två veckor före mötet.

Väl mött på årsmötet

Medlemsavgift för 2023

VSU styrelsen

Har du inte betalt medlemsavgiften för 2023 så gör det. Den är 200 kr/ kalenderår. För att delta i våra kurser så måste du vara medlem. Alla kursdeltagare har inte betalt ännu. Betala så snart du kan. Hur du betalar finns på hemsidan, vsu.se under Medlem/Medlemskap.

© Varbergs Senioruniversitet

Rulla till toppen