ANMÄLNINGSVILLKOR - seminarier, studiebesök och vandringar

Anmälningsförfarande och praktisk information

Varbergs Senioruniversitet handhar administrationen av seminarier, studiebesök och vandringar.

  • Anmälan till ett seminarium, ett studiebesök eller en vandring görs via formuläret på hemsidan under respektive aktivitet. För seminarier och studiebesök senast 15 dagar och för vandringar senast en vecka före aktivitetens start. 
  • Medlemskap krävs för att bli antagen till aktiviteten.
  • Anmälan är bindande.
  • Har du påbörjat en aktivitet men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften.
  • Avbokning måste ske senast 1 vecka före aktivitetens start annars debiteras avgiften för aktiviteten. Inbetald avgift återbetalas ej.
  • VSU handhar anmälningarna och skickar ut bekräftelse på att du är antagen efter anmälningstidens slut.
  • Efter platsbekräftelse kan betalning göras till VSUs bankgiro eller Swish konto nr före aktivitetens start. Kom ihåg att ange ditt namn och vilken aktivitet det gäller.

Om du har några frågor kontakta oss via mejl, info@vsu.se.

© Varbergs Senioruniversitet