ANMÄLNINGSVILLKOR

Anmälningsförfarande och praktisk information om våra seminarier, vandringar och studiebesök


Varbergs Senioruniversitet handhar administrationen av seminarier, vandringar och studiebesök.

  • Ansökan till ett seminarium, en vandring eller ett studiebesök görs via formuläret på hemsidan under respektive aktivitet och senast 15 dagar före aktivitetens start. Notera, att när du trycker på Skicka, så kan robotfrågan dyka upp. Markera då i kryssrutan att du inte är en robot och tryck på Skicka igen. Texten Tack för din anmälan är ett kvitto på att din anmälan skickats.

  • Medlemskap krävs för att bli antagen till aktiviteten.

  • Anmälan är bindande.

  • Har du påbörjat en aktivitet men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften.

  • Avbokning måste ske senast 1 vecka före aktivitetens start annars debiteras avgiften för aktiviteten. Inbetald avgift återbetalas ej.

  • VSU handhar anmälningarna och skickar ut bekräftelse på att du är antagen efter anmälningstidens slut.

  • Efter platsbekräftelse kan betalning göras till VSUs bankgiro eller Swish konto nr före seminariets start. Kom ihåg att ange ditt namn och vilken aktivitet det gäller.

Om du har några frågor kontakta oss via E-post, info@vsu.se.

© Varbergs Senioruniversitet