ANMÄLNINGSVILLKOR - KURSER

Anmälningsförfarande och praktisk information om våra kurser

Folkuniversitetet administrerar våra kurser. Det betyder att kursanmälningarna går direkt till Folkuniversitetet som också har hand om bekräftelse och fakturering. Vårt anmälningsformulär är därför anpassat till de uppgifter som Folkuniversitetet behöver.
  • Ansökan till kurs görs via den hemsida där du hittat den, senast 15 dagar före kursstart.
  • Medlemskap krävs för att bli antagen till kurserna.
  • Anmälan är bindande.
  • Har du påbörjat en kurs men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften.  
  • Kostnad för eventuellt kursmaterial kan tillkomma.
  • Folkuniversitetet handhar anmälningarna och skickar ut bekräftelse på att du är antagen.
  • Kursavgiften faktureras av Folkuniversitetet och betalas före kursstart.
  • Kom ihåg att alltid ange OCR numret vid betalning.

Om du har några frågor kontakta oss via info@vsu.se.

© Varbergs Senioruniversitet