ANMÄLNINGSVILLKOR - KURSER

Anmälningsvillkor för våra kurser

Vi samarbetar med Folkuniversitetet rörande kursadministration. Vårt anmälningsformulär är därför anpassat till de uppgifter som Folkuniversitetet behöver.
- Ansökan till kurs görs via den hemsida där du hittat den, senast 15 dagar före kursstart.
- Medlemskap krävs för att bli antagen till kurserna.
- Anmälan är bindande.
- Har du påbörjat en kurs men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften.  
- Folkuniversitetet handhar anmälningarna och skickar ut bekräftelse på att du är antagen.
- Kursavgiften faktureras av Folkuniversitetet och betalas före kursstart. Kom ihåg att alltid ange OCR numret vid betalning.
- Kostnad för eventuellt kursmaterial kan tillkomma.

Om du har några frågor kontakta oss via info@vsu.se.

© Varbergs Senioruniversitet