ANMÄLNINGSVILLKOR - KURSER

Anmälningsförfarande och praktisk information

Folkuniversitetet administrerar våra kurser. Länken på vår hemsida går till Folkuniversitetets anmälningssystem. Anmäl dig där. Före kursstart kommer mejl från FU med uppgifter om antagning och betalning av kursen. Om det vid bokning står "Boka reservplats" är kursen fulltecknad.
Viktigt är att man ändå fullföljer genom att trycka "Boka reservplats" för att hamna på reservlista.

  • Anmälan till kurs görs senast 15 dagar före kursstart.
  • Medlemskap krävs för att bli antagen till kurserna.
  • Anmälan är bindande.
  • Folkuniversitetet handhar anmälningarna.
  • Kursavgiften faktureras av Folkuniversitetet och ska betalas före kursstart.

  • Har du påbörjat en kurs men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften.  
  • Kostnad för eventuellt kursmaterial kan tillkomma.
  • Om du har några frågor kontakta oss via mejl, info@vsu.se.

© Varbergs Senioruniversitet