ANMÄLNINGSVILLKOR - MINISEMINARIER

Anmälningsvillkor för våra miniseminarier

Varbergs Senioruniversitet handhar administrationen av miniseminarier.
- Ansökan till ett miniseminarium görs via formuläret på sidan Miniseminarier senast 15 dagar före miniseminariets start.
- Medlemskap krävs för att bli antagen till miniseminariet.
- Anmälan är bindande.
- Har du påbörjat ett miniseminarium men inte fullföljer, återbetalas inte avgiften.  
- VSU handhar anmälningarna och skickar ut bekräftelse på att du är antagen.
- Avgiften faktureras av VSU och betalas före miniseminariets start. Kom ihåg att alltid ange fakturanumret och ditt namn vid betalning.

Om du har några frågor kontakta oss via info@vsu.se.

© Varbergs Senioruniversitet