FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar våren 2022

Alla är välkomna till Senioruniversitetets torsdagsföreläsningar, även icke-medlemmar! Ingen anmälan krävs.
Entré:         
70:- om inget annat anges
                    Betalas på plats, kontant eller via Swish
                    Kaffe är inkluderat om möjlighet finns.

Vårens föreläsningar bjuder även denna termin på ett välfyllt program med inspirerande föreläsningar med olika teman.

Har du frågor som rör evenemangen så kontakta oss på info@vsu.se
Varmt välkommen!

Hallands arkitektur

Björn Petersen, föreläsare och författare 

Björn Petersen, landsantikvarie i Halland och författare till Husesyn i Halland samt Arkitektur i Halland.

I sitt föredrag berättar Björn om byggnader av mångahanda slag, gamla och nya, pompösa och anspråkslösa. Alla kan de berätta en historia, sin egen och kanske också samhällets utveckling.

INSTÄLLD

Plats: Varbergs teater

Halländska slöjdtraditioner

Marita Jönsson, utvecklare på Konst- och Kulturavdelningen,  Region Halland.

Föreläsningen är fristående men ingår även i  miniseminariet Halländskt hantverk.

Torsdagen den 17 februari 14.30
GenomfördFåglarnas fantastiska flyttning

Anders Wirdheim, ornitolog och skribent

Anders Wirdheim är journalist och biolog med ett stort intresse för relationerna mellan människor och fåglar genom tidernas lopp. Anders har publicerat ett flertal böcker och artiklar i ämnet. Ett par av titlarna är Hur mår Sveriges fåglar och Fågelstråk.

Torsdagen den 17 mars 14.00

Genomförd


Svenska flottan 500 år 1522 - 2022
historia och utveckling

Örjan Sterner, kommendör, Förbundsordförande i Riksförbundet Flottans Män. 
Örjan har varit chef för Muskövarvet, Förvaltningschef för
Marinkommando Ost samt tjänstgjort på torpedbåtar och Jagare.
Medarrangör: Flottans Män, Varberg

Torsdagen den 7 april 13.00   OBS tiden!
GENOMFÖRD

© Varbergs Senioruniversitet