VANDRINGAR

Vandringar våren 2022 

Vandringarna i centrala Varberg och dess närhet fortsätter under våren. Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna, medlemskap krävs. Max 20 personer per gång.

Anmälan görs i formuläret nedan. Platsbekräftelse efter anmälan och sedan mer detaljerad information cirka en vecka före vandringen per mejl. Efter platsbekräftelse kan betalning göras till vårt bankkonto eller via Swish. (Bankkonto och Swish hittas på sidan Kontakta oss).
Avgiften är 100 kr/person om inget annat anges. 

Ytterligare vandringar kan tillkomma. Information kommer på hemsida och i medlemsbrev. Frågor om vandringarna kan ställas till info@vsu.se.

Sankt Jörgens kapell och kyrkogård

Vi får en intressant guidning av kyrkogården som är från slutet av 1800-talet och kapellet som invigdes 1969 efter en lång tids planering.

Vår ciceron är Annsofi Aurell, engagerad i Varbergs församling.

Torsdagen den 21 april 14.00 - 15.30

Stadsdelen Västerport

En ny stadsdel planeras i centrala Varberg där handelshamnen idag ligger. Byggnationen är intressant på många sätt och debatten om dess för- och nackdelar är ibland intensiv.

Västerportprojektets kommunikatör Cecilia Werner ger oss aktuell information och sedan får vi utblick över det planerade området.

Torsdagen den 5 maj 14.00 - 15.30

De vackra och expansiva södra delarna av Varberg

Den rutinerade varbergsguiden Peter Börjesson visar och berättar historien om byggnader och platser i södra centrum.

Torsdagen den 19 maj 14.00 - 15.30

Botanisk exkursion i Järnmölle i Tvååker

Järnmölle är ett av varbergstraktens intressantaste inlandsområden botaniskt. Här finns en för Varberg speciell flora, med kattfot, slåttergubbe, spåtistel, loppstarr mm.

Guide är Börje Wernersson, ordförande i Hallands Botaniska förening.

Torsdagen den 16 juni 14.00 - 15.30ANMÄLAN TILL VANDRING (en i taget).