Nya ledamöter i VSU

VSU tackar de avgående styrelsemedlemmarna för deras fantastiska jobb de bidraget med och hälsar samtidigt de nya ledamöterna som valdes in på årsmötet 21 mars välkomna.

Nya är Claes Alströmer, Solveig Fahlén och Gunilla Bellander

Rulla till toppen