STYRELSEN

Ordföranden har ordet hösten 2022


Välkommen till Senioruniversitetet och höstens seniorverksamhet!

En förhoppningsvis varm och skön sommar med många fina minnen är snart till ända. Dags att börja se fram emot hösten och njuta av andra aktiviteter än vad sommaren ger. Då har vi tid att delta i den där kursen eller vandringen eller någon annan aktivitet som stimulerar vår nyfikenhet. Den kommer också att ge oss möjlighet att träffa andra som också vill ta del av kunskap och samvaro. Höstens program är fylligt och bra. Många aktiviteter fortsätter men det finns också en del spännande nyheter. Tveka inte att pröva på. Kanske är det dags att börja lära ett nytt språk. Det är aldrig för sent och vi äldre lär oss minst lika bra som de yngre, kanske bara på ett annat sätt.

Varmt välkomna att anmäla er till höstens aktiviteter. Anmälan gör du via formuläret på hemsidan. Det kan tillkomma lite mer aktuella aktiviteter under hösten men om detta kommer det information i medlemsbreven. De kommer i början av varje månad.

Lisbet Kristiansson 
OrdförandeSTYRELSEN

Lisbet Kristiansson, ordförande
Christina Hansson, kassör
Kerstin Odenman, ledamot
Jane Hjalmarsson, ledamot
Eva-Lena Jensen, ledamot
Ingrid Möller, ledamot
Eva Rehn, ledamot

Annbritt Ulfgren, ledamot

REVISORER

Göthe Andersson, revisor
Mats Olsson, revisor
Anders Lindborg, revisorssuppleant

VALBEREDNING

Roger Larsson, sammankallande
Inga-Lill Jern Larsson
Ove Skillbäck

© Varbergs Senioruniversitet