STYRELSEN

Ordföranden har ordet våren 2022


Välkommen till Senioruniversitetets nya hemsida och vårens seniorverksamhet!

Vi hoppas att alla mår väl och att ni känner nyfikenhet på vad Varbergs Senioruniversitet kan erbjuda er. De två senaste åren har medfört förändringar i vårt utbud men det är vår förhoppning att vårens utökade program ska tilltala er alla.

Många har saknat våra resor och studiebesök och blir sannolikt glada för att dessa finns med igen. Kurser och seminarier är utökade och vandringar, föreläsningar och medlemsmöte fortsätter som tidigare.

Anmälan till våra aktiviteter görs via respektive formulär på hemsidan.


Hoppas att ni finner programmet innehållsrikt och att ni anmäler er så att kurserna snabbt blir fyllda och kan genomföras.

Vi hoppas alla på en fin och aktiv vår.

Hälsar
Inga-Lill Jern Larsson
Ordförande

STYRELSEN

Inga-Lill Jern Larsson, ordförande
Lisbet Kristiansson, vice ordförande och sekreterare
Christina Hansson, kassör
Kerstin Odenman, ledamot
Jane Hjalmarsson, ledamot
Eva-Lena Jensen, ledamot
Ulla Littorin, ledamot
Ingrid Möller, ledamot
Annbritt Ulfgren, ledamot

REVISORER

Göthe Andersson, revisor
Mats Olsson, revisor
Anders Lindborg, revisorssuppleant

VALBEREDNING

Kerstin Hattne, sammankallande
Eva Hietala
Roger Larsson

© Varbergs Senioruniversitet