STYRELSEN

Ordföranden har ordet våren 2023


Välkommen till Senioruniversitetet och vårens seniorverksamhet!

Vintersolståndet. Ett speciellt datum under den mörka vintern. Enligt Institutet för språk och folkminnen, kallades vintersolståndet förr för starbrak. Det betyder en brytpunkt i tiden för en förändring. Den kortaste dagen, men vi vet att efter den dagen börjar ljuset att återvända.

Hösten var varm med mycket sol som vi kunde njuta av. Ungefär när ljuset börjar återvända kommer VSUs vårprogram. Det är dags att planera vilka aktiviteter som vi ska delta i under våren. Kanske är det dags för förändring och att gå en kurs. Att testa sina gränser och börja lära sig något nytt ger mycket energi och självförtroende. Detta förutom glädjen av att få nya vänner, ny kunskap eller kunna ett nytt språk åtminstone lite grand. Låt oss vara överens om att i vår så kommer vi att prioritera det livslånga lärandet och stimulera vår nyfikenhet. Välj bland utbudet i vårens program så ses vi på någon spännande aktivitet!

Vi möts i social gemenskap med lärande.

VÄLKOMNA

Lisbet Kristiansson 
OrdförandeSTYRELSEN

Lisbet Kristiansson, ordförande
Christina Hansson, kassör
Eva-Lena Jensen, ledamot

Arne Larsson, ledamot

Ingrid Möller, ledamot
Kerstin Odenman, ledamot

Eva Rehn, ledamot
Annbritt Ulfgren, ledamot

REVISORER

Göthe Andersson, revisor
Mats Olsson, revisor
Anders Lindborg, revisorssuppleant

VALBEREDNING

Roger Larsson, sammankallande
Inga-Lill Jern Larsson
Ove Skillbäck

© Varbergs Senioruniversitet