Anmälningsvillkor – enstaka aktivitet

Medlemskap
För att delta i Varbergs Senioruniversitets aktiviteter krävs medlemskap i föreningen om inte annat anges. Medlemskap tecknas per kalenderår.

Anmälan
Anmälan är personlig. Ångerrätten gäller. Arrangör är Varbergs Senioruniversitet med org. nr 849600-8262.

Bokningsbekräftelse
När du bokar en aktivitet via hemsidan får du en bokningsbekräftelse med e-post. Vi har då tagit emot din anmälan. Du betalar först när du fått ett antagningsbesked.

Reservplats
Anmälningar hanteras efter den tidsordning de kommer in. Om aktiviteten är fullbokad kan du boka reservplats. Blir det en plats ledig skickas antagningsbesked och betalningsinformation. I och med det gäller gängse avbokningsregler och kostnader. Vill du inte längre stå på reservplats kan du avboka dig.

Avbokning efter antagningsbesked.
Med enstaka aktiviteter menas en aktivitet som endast är ett tillfälle såsom resor, vandringar, studiebesök och seminarier som är en gång. Lagen ger ingen ångerrätt för dessa. Bokningar som du inte är antagen till kan du ångra utan begränsning. Då kommer vi att återbetala den avgift som vi mottagit från dig.

Om du avbokar en vandring efter att antagningsbesked skickats tar vi en administrationskostnad på 50 kr.

Om du avbokar en resa eller ett studiebesök efter att antagningsbesked skickats tar vi en administrationskostnad på 100 kr.

Detsamma gäller om du uteblir.

Inställd aktivitet
Om en aktivitet inte får tillräckligt antal deltagare, kan den ställas in. Då återbetalar vi inbetalda avgifter, självklart utan administrationskostnad. Medlemsavgiften återbetalas ej. Tyvärr har vi inte möjlighet att återköpa kurslitteratur, material eller dylikt.

Betalning
Ditt antagningsbesked skickas efter att anmälningstiden gått ut och då vi vet att tillräckligt många deltagare anmält sig. Antagningsbeskedet innehåller alla de uppgifter du behöver
– tid och plats
– avgift samt hur och när den skall vara betald. OCR-numret du får skall alltid anges vid betalning och det får inte användas för           betalning av andra aktiviteter
– information om aktiviteten
Kostnader för litteratur, kompendier, entréavgifter och dylikt kan tillkomma.

Reklamation
Om du inte är nöjd och vill reklamera gör du det via mejl till info@vsu.se eller per brev till
Varbergs Senioruniversitet, Svärdfiskgatan 4, 432 40 Varberg.

Rulla till toppen