Anmälningsvillkor – kurser

Medlemskap krävs
För att delta i Varbergs Senioruniversitets aktiviteter krävs medlemskap i föreningen. Medlemskap tecknas per kalenderår.

Anmälan
Anmälan gör du via hemsidan. Anmälan är personlig. Anmälan är bindande, ångerrätten gäller.

Bokningsbekräftelse
När du bokar en aktivitet via hemsidan får du en bokningsbekräftelse med e-post. Vi har då tagit emot din anmälan. Du betalar först när du fått ett antagningsbesked.

Reservplats
Anmälningar hanteras efter den tidsordning de kommer in. Om aktiviteten är fullbokad kan du boka reservplats. Blir det en plats ledig skickas antagningsbesked och betalningsinformation. I och med det gäller gängse avbokningsregler och kostnader. Vill du inte längre stå på reservplats kan du avboka dig.

Ångerrätt kurser
Enligt lagen om distansavtal (DAL) har du möjlighet att ångra din anmälan till en kurs inom 14 dagar från dagen då vi skickat ditt antagningsbesked (ångerfristen). Bokningar som du inte är antagen till kan du ångra utan begränsning. Om du vill ångra din anmälan gör du en avbokning eller skickar ett mejl till info@vsu.se där du åberopar ångerrätten. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi mottagit från dig.

Om kursen startats under ångerfristen återbetalas inte de delar av kursen som ägt rum, oavsett om du deltagit eller inte. Medlemsavgiften återbetalas ej.

Avbokning efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avboka kursen efter att ångerrätten förfallit.
Om du avbokar efter att ångerfristen löpt ut men före start har du rätt till återbetalning av avgiften med avdrag för administrativa kostnader. Denna administrationsavgift är 100 kronor.
Om du avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. Om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av kursavgiften med avdrag för administrationskostnaden. För att återbetalning ska kunna ske så måste du kontakta VSU inom två veckor från det att du avbröt kursen och intyg måste inkomma snarast

Inställd aktivitet
Om en aktivitet inte får tillräckligt antal deltagare, kan den ställas in. Då återbetalar vi inbetalda avgifter, självklart utan administrationskostnad. Medlemsavgiften återbetalas ej. Tyvärr har vi inte möjlighet att återköpa kurslitteratur, material eller dylikt. Om en kursledare får förhinder (t.ex. p.g.a. sjukdom) och ett tillfälle inte kan genomföras, ordnar vi ett nytt som ersättning.

Betalning
Ditt antagningsbesked skickas efter att anmälningstiden gått ut och då vi vet att tillräckligt många deltagare anmält sig. Antagningsbeskedet innehåller alla de uppgifter du behöver
– tid och plats
– avgift samt hur och när den skall vara betald. OCR-numret du får skall alltid anges vid betalning och det får inte användas för betalning av andra aktiviteter
– information om aktiviteten
Kostnader för litteratur, kompendier, entréavgifter och dylikt kan tillkomma.

Reklamation
Om du inte är nöjd och vill reklamera gör du det via mejl till info@vsu.se eller per brev till Varbergs Senioruniversitet, Svärdfiskgatan 4, 432 40 Varberg.

Rulla till toppen