VT24

Aprils medlemsmöte

ULL ÄR GULLKerstin Paradis Gustavsson berättade om ullens historia, egenskaper och användningsområde. Mycket intressant diskussion om nutida användning av ull gentemot konstfiber.

Populär resa till Onsala rymdobservatorium

Den var en fullbokad buss med VSU medlemmar som besökte Onsala rymdobservatorium. En fascinerad anläggning som tillhandahåller forskningsutrustning i världsklass  inom radioastronomi och geovetenskap.

Nya ledamöter i VSU

VSU tackar de avgående styrelsemedlemmarna för deras fantastiska jobb de bidraget med och hälsar samtidigt de nya ledamöterna som valdes in på årsmötet 21 mars välkomna. Nya är Claes Alströmer, Solveig Fahlén och Gunilla Bellander

Uppskattad föreläsning om badliv.

Christina Andersson-Wiking höll den 14 mars en kunnig, rolig ochuppskattad föreläsning om BADLIV i allmänhet och synnerhet i Varberg.Christina visade många intressanta bilder – foton, målningar och vykort.Föreläsningen bjöd på många skratt.

Brottsofferjouren på medlemsmötet

Hans och Conny berättar om Brottsofferjouren i Varberg. En kostnadsfri stödverksamhet som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Man finns i hela landet och bygger på ideella insatser och man når dem på journummer via telefon 116006. Läs mer på deras hemsida >>

Föreläsning om klimatutmaningen

Årets första föreläsning av forskare Erik Sterner från Göteborgs Universitet. Intressant och bra föreläsning och där deltagarna fick prova på att spela kortspelet “Klimatkoll”. Ett kortspel som ska väcka engagemang och intresse för den viktiga klimatfrågan.

Rulla till toppen