Föreläsningen 25 april om arkeologiska undersökningar i samband med tunnelbygget

Elisabet Schager, arkeolog och Anders Gutehall, marinarkeolog
berättade om den arkeologiska undersökning som gjordes i samband med
tunnelbygget i Varberg. Den startade oktober 2019 och avslutades i fält
juli 2022.

Det är tvärvetenskaplig visuell arkeologi som bekostas av
trafikverket.
Det största intresset var de två KOGGARNA, en vanlig skeppstyp i norra
Europa under Hansa-tiden. De är även samtida med Bockstensmannen.
Nu 3D-dokumenteras materialet och skall vara klart till sommaren.
Naturligtvis kom frågan om museum upp.

En mycket trevlig föreläsning

Rulla till toppen