Medlemsbrev mars 2023

Mars månad är snart här och vi kan börja vänta på våren på riktigt. Vi ser också att kvällarna sakta blir ljusare. Och i år ytterligare ett vårtecken för Seniormässan är tillbaka. 

Vi ses där torsdagen 2 mars och naturligtvis har VSU en monter. Vi hoppas att du som medlem kommer och besöker oss. Vi vill gärna ha kontakt med dig och få del av dina synpunkter på hur vi ska utforma vår verksamhet och våra kommande program och aktiviteter. Ta också gärna med dig någon senior som ännu inte upptäckt verksamheten vid Varbergs Senioruniversitet. Ju fler medlemmar vi blir desto bättre verksamhet kan vi genomföra.

Vårens program
De flesta kurser har nu startat. Fågelkursen startar också nu under mars när våra flyttfåglar har kommit tillbaka till vårt land. Den är dock sedan en tid tillbaka fulltecknad, men vi hoppas på fler kurser med naturtema framöver. Vet ni någon kunnig person som kan tänka sig vara kursledare så är vi tacksamma för tips.

Årsmöte
Torsdagen 9 mars kl. 14.00 är det så dags för föreningens årsmöte. Ny styrelse ska väljas liksom andra funktionärer. Det blir också en rapport från året som gått. Mycket välkomna till Campus, sal B130. Kallelsen med dagordning fanns i förra medlemsbrevet och finns också på hemsidan.

Beslut kommer att tas om en stadgeändring för andra gången enligt följande:
Stadgeändringar andra gången gällande förtydligande av mandatperioder och byte av ledamöter enligt följande.

§5: 

Tidigare lydelse: Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordförande väljs för ett verksamhetsår. För de övriga ledamöterna är mandatperioden två verksamhetsår och skall så långt som möjligt minst två utses på respektive årsmöte.

Förslag till ny lydelse: Styrelsen väljs på årsmötet, varvid ordförande väljs för ett verksamhetsår. De övriga ledamöterna väljs på ett eller två år, på så sätt att maximalt halva styrelsen byts ut.

§7

Tidigare lydelse: För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper utses på årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant.

Förslag till ny lydelse: För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper utses på årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant för två år. Så långt som möjligt bör bara byte av en revisor ske vid varje årsmöte.

§8

Tidigare lydelse: Årsmötet utser en valberedning på tre medlemmar med uppgift att bereda valen till nästa årsmöte. En av dem utses till sammankallande.

Förslag till ny lydelse: Årsmötet utser en valberedning på tre medlemmar på förslag av den vid förra årsmötet valda valberedningen. Valberedningen väljs för två år, uppgiften är att bereda valen till nästa årsmöte. Så långt som möjligt bör max två ledamöter bytas vid årsmötet. En av dem utses till sammankallande.

Årsmötet 2022 beslöt att för första gången anta dessa förändringar av stadgan.

Varmt välkomna till årsmötet.

Mars

För övrigt är mars är en intensiv månad. Kalendariet för månaden är enligt följande:

  • Seniormässan den 2 mars på Arena Varberg.
  • Torsdagen 9 mars kl. 14.00 är det så dags för föreningens årsmöte. Mycket välkomna till Campus, sal B130.
  • Den 16 mars är det dags för månadens första föreläsning. Då får vi en lägesrapport avseende tunnelbygget. Trafikverkets projektledare föreläser om historiken, bakgrunden, läget och framtiden. Genombrottet i tunneln skall då vara gjort. Missa inte denna chans att bli uppdaterad på det spännande projektet.
  • 23 mars är det dags för nästa aktivitet. Då besöker vi igen Varbergs Sparbank med en genomgång kring Ekonomi 65+. Föreläsare från både Sparbanken och Varbergs kommun. Detta genomförs med stöd av Sparbanksstiftelsen. Glöm inte anmäla dig på vsu.se. Fika ingår.
  • Den 23 mars är det också ett hälsoseminarium på Enebackens kraftkälla. Lite pröva på av yoga, massage mm. Tag denna möjlighet att vårda dig själv. Om önskemål finns så ordnas samåkning. Anmälan på vsu.se.
  • Torsdagen 30 mars är det medlemsmöte. Som vanligt på Ljuspunkten. OBS dock att tiden inte är den vanliga. Vi ses i stället kl. 10.30. Detta beror på att det är konkurrens om lokalen. Temat för medlemsmötet är krisinformation och krisberedskapen. Therese Jouper från Räddningstjänsten Väst kommer till oss och berättar. Viktig fråga att vara uppdaterad på nu när omvärlden är mera osäker. Vi fikar också tillsammans.

Mycket välkomna till våra aktiviteter. Tillsammans skapar vi en bra och stark verksamhet.
VSU styrelsen

Rulla till toppen